Điều này đúng đối với hồ hết nhà hàng, nhưng cung cấp một loại đặc biệt quan trọng cho một bar. Hãy thử chuyển đổi các loại bia mà bạn đáp ứng vài tháng một lần, và mang theo các loại rượu nho mới từ nhà máy rượu nho khác biệt để đáp ứng cho khách hàng của bạn cái gì đó mới. Bạn thậm chí có thể pha chế một loại cocktail mới đối với các mùa, hãy để đội ngũ người làm thuê của bạn 1 thời cơ để sáng tạo và mix đồ mới.

Kommentarer/Synpunkter

Vem röstade för denna artikel